Függöny

Melyik függöny, lakástextil illik jobban a szőnyegemhez?

Milyen árnyalata is van pontosan az ablak melletti karosszéknek?

Füg­göny, lakás­tex­til válasz­tása során szám­ta­lan ehhez hasonló kér­dés merül­het fel,  ilyen­kor nem is olyan egy­szerű jól ismert ott­ho­nunk pon­tos felidézése.

Függöny, lapfüggöny, lakás­tex­til Függöny, roló, lapfüggöny‎ - Melyik passzol a stílusomhoz? klasszikus, lila kárpit, óriási lakástextil választék

Gon­dot okoz a meg­fe­lelő füg­göny kivá­lasz­tása az üzlet­ben?
Meg­ért­jük, sokan for­dul­nak hoz­zánk ezzel a problémával!

Nap­ja­ink­ban a füg­göny kíná­lat óriási, ám ebből a hatal­mas válasz­ték­ból nem egy­szerű válasz­tani. Van­nak olyan lakástextil anya­gok, kár­pi­tok, melyek a bolt­ban cso­dá­san mutat­nak, ám ott­ho­nunk­ban csa­ló­dást kel­te­nek.

A függönyöknek az ott­honi búto­rok­kal, sző­nye­gek­kel és fal­szí­nek­kel is
har­mo­ni­zál­niuk kell!

Ezért ajánl­juk min­dig a hely­színi fel­mé­rést, tanács­adást és tex­til­vá­lasz­tást, mely­nek során lak­be­ren­dezőink saját ott­ho­ná­ban segí­te­nek a min­tas­á­lak­ból kivá­lasz­tani azo­kat a lakás­tex­til anya­go­kat, melyek leg­job­ban  ille­nek az Ön ízlé­sé­hez, s ott­hona stí­lu­sá­hoz!

Prob­lé­mát jelent, hogy milyen meg­ol­dás­sal kerül­jön fel kar­nis és füg­göny külön­le­ges for­májú abla­kára?

Elő­for­dul­hat, hogy Önnek egyedi meg­ol­dásra van szüksége!  Olvassa el “hasz­nos taná­csok” rovatunkat!

Itt sok ötletet talál, többek között a nehezen függönyözhető ablakok árnyékolására.

Illusztrációkon keresztül mutatjuk be a különlegesen kivitelezett nyílászárókra felszerelhető karnis megoldásokat!

Bízza ránk a megoldások nehezét!

Függöny ötletek, karnis megoldások egyedi méretben. Díjmentes felmérés, tervezés, tanácsadás. Óriási függöny anyag,  lakástextil, karnis, lapfüggöny, pliszéfüggöny választék.

design tapéta bali Különleges árnyékoló, sötétítő bali

Kínálatunkban megtalálható:

•  sötétítő és fényáteresztő
•  lakástextil, bútorszövet, ágytakaró, párna
•  lapfüggöny
•  roló, római roló, roletta
•  reluxa, szalagfüggöny, pliszé
•  alumínium karnis, rúdkarnis, profilkarnis
•  design tapéta, paszományok, párnák, kiegészítők
•  tervezés, varrás, kivitelezés, szerelés
•  egyedi bútorok gyártása, lakberendezés

 

Különleges árnyékoló a pliszé, amelyet ablakkertre és oldalfalra is szerelhetünk.

sávroló az összes árnyékolási funkciót ellátja.  Modern, egyedi és valóban praktikus!

Ha lakástextilt keres Budapesten, látogasson el bemutatótermünkbe, ahol minden segítséget megadunk a tervei kivitelezéshez!

Ha kérdése van írjon nekünk! Kérjen árajánlatot!

Powered by WordPress
Call Now Button